Για το νέο σύστημα στα φάρμακα (Α Μέρος), NET, 02-04-13 Εκτύπωση