Νέο σύστημα παρακολούθησης φαρμάκων, Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ, 07-05-2013 Εκτύπωση