Μ. Σαλμάς για το όφελος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, Κοινωνία Ώρα Mega, 08-05-2013 Εκτύπωση